Podmienky cestovania počas pandémie

Taliansko

Podmienky pre vstup do krajiny

- cestujúci zo Slovenska sa pri vstupe do Talianska musí preukázať negatívnym antigénovým (vykonaný výterom) alebo PCR testom nie starším ako 48 hodín od odberu

- od 24. mája musí každý cestujúci pred vstupom do Talianska vyplniť a odoslať digitálny elektronický formulár, formulár nie je v slovenskom jazyku! Odporúčame nainštalovať prehliadač GOOGLE CHROME, kde v pravom hornom rohu nájdete možnosť preložiť do slovenského jazyka. (dPLF), dieťa môže byť zaregistrované spolu so sprevádzajúcou dospelou osobou (získaný QR kód je potrebné preukázať pri vstupe do dopravného prostriedku) 

- po príchode ďalej platí povinnosť registrácie na Oddelení prevencie príslušného zdravotníckeho zariadenia (Dipartimento di prevenzione dell´azienda sanitaria do google zadajte "ASL dipartimento prevenzione a miesto pobytu") a zároveň povinnosť zaslania negatívneho výsledku testu

PODMIENKY NÁVRATU: 

Taliansko patrí v ponímaní Slovenska aktuálne medzi tzv. zelené krajiny, to znamená, že: sa musíte registrovať na korona.gov.sk/ehranica podmienky platia pre osoby, ktoré v ostatných 14-tich dňoch navštívili výlučne krajiny zaradené do zoznamu zelených štátov nariaďuje sa domáca karanténa, ktorá sa končí obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR alebo antigénového testu, pričom test možno podstúpiť ihneď po návrate (teda už v prvý deň izolácie)ak osoba test nepodstúpi, karanténa v prípade bezpríznakového priebehu končí dovŕšením 14. dňa domáca karanténa sa týka aj všetkých osôb v spoločnej domácnosti, končí sa súčasne s izoláciou osoby, ktorá prišla zo zahraničia povinnosť domácej karantény pre osobu zo zahraničia aj osoby zo spoločnej domácnosti sa nevzťahuje na: zaočkované osoby (po 14 dňoch od druhej dávky mRNA vakcíny, po 28 dňoch od prvej dávky vektorovej vakcíny, alebo po 14 dňoch od prvej dávky ľubovoľnej vakcíny, ak bola podaná do 180 dní od prekonania COVID-19),osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami, osoby do 18 rokov

Chorvátsko

Podmienky pre vstup do krajiny


- negatívny PCR alebo


-rýchly antigénový test (RAT), oba nie staršie ako 48 hodín (od odobratia vzorky) alebo


-nastúpiť na povinnú 10-dňovú karanténu (túto možno prerušiť/ukončiť PCR alebo RAT testovaním v Chorvátsku a zaslaním scanu testu na e-mailovú adresu, ktorú obdržia pri vstupe do krajiny). Deti do 12 rokov sú od testovania oslobodené.


-lekárske potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 (do 180 dní) alebo


-lekárske potvrdenie o 2 dávkach očkovania na COVID-19  alebo


-lekárske potvrdenie o prekonaní COVID-19 pred viac ako 180 dňami a súčasne aspoň jedna dávka očkovania proti COVID-19


Odporúčame držiteľom Certifikátov o vakcinácii v Slovenskej republike proti COVID-19 mať pri vstupe do Chorvátska aj lekárske potvrdenie o očkovaní v tlačenej podobe vyhotovené v anglickom jazyku.                        


Všetky zmienené potvrdenia musia byť v anglickej alebo chorvátskej jazykovej verzii.
čo musí obsahovať potvrdenie o negatívnom teste: Veľvyslanectvo SR v Záhrebe SMS potvrdenia neodporúča, ani v tlačenej podobe. Pri PCR (s QR kódom) a rýchlych antigénových  (RAT) testoch musí byť viditeľný výrobca (obchodný názov testu, musí byť vystavený zdravotníckou inštitúciou/laboratóriom a podpísaný/potvrdený lekárom/zodpovednou testovacou inštitúciou (anglický alebo chorvátsky preklad). V opačnom prípade nasleduje 10-dňová karanténa/samoizolácia. 


Zoznam rýchlych antigénových  (RAT) testov na webovej stránke Európskej komisie osoby, ktoré majú potvrdenie o očkovaní proti COVID-19 majú výnimku z povinnosti predkladania negatívneho PCR testu a karantény (musí obsahovať dôkaz, že od podania druhej dávky očkovania prešlo najmenej 14 dní)
osoby, ktoré prekonali COVID-19 za posledných 6 mesiacov majú výnimku z povinnosti predkladania negatívneho PCR testu a karantény pri vstupe do Chorvátskej republiky. Ako dôkaz o prekonaní COVID-19 cestujúci musia mať: pozitívny výsledok PCR alebo antigénového testu,  ktorý je starší ako 14 dní alebo potvrdenie, že prekonali COVID-19 vydané lekárom pred viac ako 14 dňami (v anglickom alebo chorvátskom jazyku)

porušenie samoizolácie/karantény je v Chorvátskej republike pokutované sumou cca 1100 eur

deti mladšie než 7 rokov, ktoré cestujú spolu s rodičmi, majú výnimku z povinnosti predkladania negatívneho výsledku testu a povinnosti karantény, ak majú rodičia negatívny PCR alebo RAT (antigénový) test

odporúčame pred cestou do Chorvátska vyplniť online formulár na stránke entercroatia.mup.hr, ktorý je určený na urýchlenie vybavenia turistov/prechodu cez hranice (dostupný aj v slovenskom jazyku)prejazd (tranzit) do Chorvátskej republiky cez Rakúsko, Slovinsko a Maďarsko sa riadi režimom  platným v týchto krajinách

cestovanie v rámci Chorvátska je bez obmedzení 


PODMIENKY NÁVRATU: 


Chorvátsko patrí v ponímaní Slovenska aktuálne medzi tzv. zelené krajiny, to znamená, že: sa musíte registrovať na korona.gov.sk/ehranica podmienky platia pre osoby, ktoré v ostatných 14-tich dňoch navštívili výlučne krajiny zaradené do zoznamu zelených štátov nariaďuje sa domáca karanténa, ktorá sa končí obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR alebo antigénového testu, pričom test možno podstúpiť ihneď po návrate (teda už v prvý deň izolácie)ak osoba test nepodstúpi, karanténa v prípade bezpríznakového priebehu končí dovŕšením 14. dňa domáca karanténa sa týka aj všetkých osôb v spoločnej domácnosti, končí sa súčasne s izoláciou osoby, ktorá prišla zo zahraničia povinnosť domácej karantény pre osobu zo zahraničia aj osoby zo spoločnej domácnosti sa nevzťahuje na: 
zaočkované osoby (po 14 dňoch od druhej dávky mRNA vakcíny, po 28 dňoch od prvej dávky vektorovej vakcíny, alebo po 14 dňoch od prvej dávky ľubovoľnej vakcíny, ak bola podaná do 180 dní od prekonania COVID-19),osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami,osoby do 18 rokov

Dokončiť nákup